Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

ATMINTIS  GYVA

Minima  Laisvės gynėjų dieną, pagerbiant  žuvusius už mūsų ir jūsų laisvę atminimą. Šiandien jaunoji karta apie 1991 m. Sausį žino tik iš TV, todėl labai svarbu jiems sudaryti galimybę į svarbiausius mūsų valstybės momentus pažvelgti akimis liudininkų, kuriems tuomet teko garbė ir atsakomybė būti įvykiuose.

Kuo daugiau laiko nuo tų dienų praeina, tuo sunkiau man pačiam patikėti, kad taip galėjo būti – laužai speiguotą naktį aplink AT rūmus, didžiulė minia žmonių, garsiai paskui kunigą Robertą Grigą kartojami maldos žodžiai.

Be abejonės, kaip ir kasmet su Lietuvos policijos veteranų asociacijos kolegomis trauksime iš spintos rūpestingai saugomas policijos uniformas ir vyksime į renginius Vilniuje, su kitais Laisvės gynėjais susitiksime Lietuvos Respublikos Seime. Buvome, esame ir būsime! „ Raimondas Skibarka.

Liucija Jagielienė  „aplankė mintys-ar mūsų vaikai supras, kas tai yra gyventi baimėje, ar įvertins prarastų gyvybių, kraujo kainą, ar sugebės susitelkti vienybėje, esant tokiam reikalui…Nežinau, kas labiau veikia žmones abejingumas, ar nusivylimas?

Lupeika Anicetas „Į kovą už laisvę stojo visa tauta, ginkluota tik savo meile Tėvynei.

Nugalėjo ne armija, ne valdžia, o tauta, savo auka ir tvirtu LAISVĖS troškimu“.

Violeta Šoblinskaitė “Šią dieną – neslėpsiu – su ašara prisimenu malda už visus sužeistuosius ir žuvusius, taip pat – mūsų vėliavos spalvomis, Gedimino stulpais – be jokių gėlyčių. Atmintyje liko laužų, pasiryžimo stovėti iki galo, tačiau ir baimės kvapas, mėtų arbatos skonis, vaikų piešinių šlamėjimas. Tuose vaikų piešiniuose buvo LAISVĖ, jokių gėlyčių. Kaip žmonės nesupranta, kad neužmirštuolės turi žydėti pievose, kai ateina jų laikas, o ne sausį – lyg animaciniame filme apie dvylika brolių? “.

Vėl ir vėl prisiminimai.

Atmintis gyva!

Gyva tol, kol mes prisiminsime.

Mažeikių LPVA filialo nariai vakar kaip ir kas metai  dalyvavom renginyje LR Seime. Ketvirtadienis, darbo diena, todėl ne visi  atsargos pareigūnai galėjo sudalyvauti. Galimybę turėjo Dalina Š., Algis M., Stanislovas P., Ildefonsas K., Vidmantas M., Artūras G., Aldona P., Juozas S., Danutė M. Mažeikių policijos pareigūnai dabar jau esantys atsargoje už atliktą pareigą 1991 m apdovanoti ženklais. Pareiga atlikta, laikmetis buvo sunkus.  Palikę šeimas, kuriose augo ką tik gimęs naujagimis, liko žmonoms ant rankų. Nežinia ir skausmas  tęsėsi  ne vieną mėnesį. Niekas nežinojo, kas bus rytoj.  Bet tarnaujantys pareigūnai savo pareigą atliko garbingai. Tai likę skaudžiuose prisiminimuose, apie tai kalbame ir žinome jų kainą.

Šiuo metu ruošiami  pažymėjimai, kurie liudys Laisvės gynėjo statusą.

 LPVA pirmininkas Vytautas Navickas, pasitiko mus su puikia nuotaika nurodydamas vietą LR Seime rikiuotėje. Sutikom kolegas iš Vilniaus, Šilutės, Utenos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno. Po rikiuotės visi buvom pakviesti bendrai nuotraukai ir perėjome į Kovo 11 salę.  Renginys vyko iki 15 val. Po renginio lankėmės Lietuvos policijos muziejuje, kur mūsų laukė Kasparas Vilniaus miesto vyriausiajam komisariate Birželio  23 g. 16. Į kompanija pasikvietėm Šiaulių atsargos pareigūnus. Buvom puikiai priimti, Kasparas papasakojo, pristatė  ekspoziciją. Labiausiai visus domino tarnybinis motociklas. Policijos struktūros akimirkas yra galima stebėti specialiose 360 laipsnių šviesadėžėse. Palikome muziejui padėka ir palinkėjimą esamoje lankytojų knygoje.

Po renginių išvažiavom į savo Žemaitiją. Esam dėkingi Mažeikių PK viršininkui Alfonsui  Meškiui už bendrystę, kad mums  pagelbsti ir galėjom patogiu atobusiuku vairuojant puikaus profesionalo, filialo nario Juozo dalyvauti vykstančiame renginyje sostinėje.

Kaip visada apie mūsų filialo veiklą rašo rajoninis laikraštis “Santarvė”. Dabar jau buvęs pareigūnas, esantis atsargoje Vidmantas Stanus dirbantis laikraštyje koorepondentu. Jo dėka  mūsų atsargoje esančių veikla sugula į rajoninio laikraščio puslapius.

Nuotraukos: Danutės, Artūro ir iš archyvo.

LPVA Mažeikių filialo valdybos pirmininkė  Danutė Mockienė

Atgal Laisvės gynėjų dienos minėjimas Lietuvos Respublikos Seime