Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2023-01-31 Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla įteikė generalinio komisaro padėką Vincui Kaziui Bagužiui

2023-01-13 Lietuvos policijos veteranui, atsargos vyriausiajam komisarui Vincui Kaziui Bagužiui sukako 80 metų.

Vincas Bagužis tarnavo Karo jūrų laivyne, dirbo Klaipėdos Jūrų uosto tolimojo plaukiojimo bazės laivyne.

Pakvietus Vincą dirbti į VRM, Vincas Bagužis buvo paskirtas Vilniaus oro uosto linijinio vidaus reikalų skyriaus Kriminalinės paieškos poskyrio viršininku.

Vėliau Kriminalinės paieškos skyriaus viršininko pavaduotoju operatyviniam darbui, po to Vilniaus transporto linijinio vidaus reikalų skyriaus viršininku.

Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai priėmus Policijos įstatymą  – Vincas Bagužis buvo paskirtas VRM Transporto valdybos viršininko pavaduotoju, o vėliau Policijos departamento prie VRM Transporto policijos valdybos vyriausiuoju komisaru.

Nežiūrint į tai, kad Transporto policijos valdybos darbą labai sunkino tai, kad didžioji dalis personalo buvo rusakalbiai ir pagal pavaldumą priklausė TSRS, Vincas Bagužis sugebėjo mobilizuoti darbuotojus tarnybai Lietuvos labui. Tuo laiku jis buvo tvirtas moralinis pagrindas Transporto policijos darbuotojams, todėl jo vadovaujama tarnyba sėkmingai įveikė „jedinstvininkų“ organizuojamus streikus bei reorganizavo tarnybą į Transporto policiją,  užtikrino Lietuvos nepriklausomybės atstatymo tęstinumą.

1999 m. vasario mėn. Vincas Kazys Bagužis  baigė tarnybą  policijoje. Už nepriekaištingą tarnybą policijoje jis daugelį kartų buvo skatintas. Nors Vincui Kaziui Bagužiui sukako 80 metų, tačiau ir šiandien jis aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, puoselėja policijos istoriją ir propaguoja policijos veiklą.

Už nuopelnus policijai ir 80 metų jubiliejaus proga Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla 2023-01-31 Policijos departamente Vincui Kaziui Bagužiui įteikė generalinio komisaro padėką. Kaip ir pridera atsargos vyriausiajam komisarui, Vincas nepasimetė ir stipriu balsu atsakė: „TĖVYNĖS LABUI“. Štai tokie yra vyresniosios kartos komisarai. Iškilmingame apdovanojime dalyvavo Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, pirmasis generalinis komisaras Petras Liubertas, pirmininko pavaduotojas Vytautas Jonikas ir valdybos narys Liutauras Vasiliauskas.

Po apdovanojimo nariai susirinko Lietuvos policijos veteranų asociacijos būstinėje, kur Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas jubiliatui įteikė aukščiausiąjį asociacijos apdovanojimą – LPVA aukso žvaigždę. Prie puodelio kavos visi prisiminė policijos veiklą 1990-siais.

LPVA valdybos informacija

Atgal Tarp „Elektrėnų žiburys 2022” nominantų ir LPVA Kaišiadorių – Elektrėnų filialo pirmininkas