Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2022-12-15 įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo metinis ataskaitinis susirinkimas

2022-12-15 vakarėjant į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato salę susirinko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) Vilniaus filialo nariai aptarti 2021 metais nuveiktus darbus. Nors kai kas dėl įvairių priežasčių ir negalėjo dalyvauti, susirinko kvorumas, tad susirinkimas įgavo teisę. Į ataskaitinį susirinkimą taip pat atvyko ir LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas susirinkusiems atsargos pareigūnams pristatė Vilniaus filialo 2021 metų veiklos ataskaitą. Jis paminėjo, kad per 2021 metus Vilniaus filialo narių skaičius visumoje liko stabilus.

Vytautas Jonikas informavo, kad 2022-01-12 Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, už Lietuvos Nepriklausomybės gynimo istorinės atminties išsaugojimą, bendradarbiavimą su Lietuvos Policija ir Policijos veteranų asociacija, apdovanojo padėkomis pirmąjį Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos departamento direktorių, Pirmąjį Krašto apsaugos ministrą Audrių Butkevičių, Lietuvos Nepriklausomybės gynėją, kariuomenės kūrėją, brigados generolą Česlovą Jezerską ir Lietuvos politikę, visuomenės veikėją, Seimo Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėją Angonitą Rupšytę.

Vytautas Jonikas informavo, kad 2022-02-28 dieną paramai Ukrainai kovojant su imperialistine Rusija buvo surinkta daugiau nei 1500 eurų. Daugelis LPVA narių aukojamas lėšas pervedė tiesiogiai į oficialiai skelbiamas paramos Ukrainai sąskaitas. Lietuvos policijos veteranų asociacija surinktas lėšas pervedė per VšĮ „Blue&Yellow”. Pakartotinai surinktas lėšas sumoje 1440 Eur LPVA pervedė tiesiogiai Ukrainos policijai. Viso LPVA nariai pervedė Ukrainai daugiau nei 5000Eur.

 Vilniaus filialo pirmininkas priminė, kad 2022-01-12 popietę LPVA nariai susirinko Seimo rūmų Didžiajame kieme į iškilmingą rikiuotę, skirtą paminėti Laisvės gynėjų dieną -1991 metų sausio 13-ją. LPVA nariai aktyviai dalyvavo susitikime prie Seimo, kadangi galiojo karantino reikalavimai. Seimas visiems dalyviams įteikė atminimo dovanėles.

Vilniaus filialo pirmininkas taip pat informavo susirinkusius apie LPVA narių aktyvų dalyvavimą Valstybės atkūrimo – Vasario 16-sios, Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) minėjimuose, pakeliant visų Baltijos šalių vėliavas.

Pažymėta, kad Lietuvos ginklų savininkų asociacijos (LiGSA) valdybos pirmininko advokato Arūno Marcinkevičiaus kvietimu Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir pavaduotojas Vytautas Jonikas 2022 m. rugpjūčio 26 d. dalyvavo Lietuvos ginklų savininkų asociacijos 5-erių metų veiklos jubiliejuje

Vytautas Jonikas informavo susirinkusius, kad Lietuvos policijos veteranų asociacija aktyviai dirbo siekdama išspręsti:

-nusavintų pensijų kompensavimą,

-paskirtų pensijų indeksavimą,

-sveikatos apsaugos ir medicininės reabilitacijos veiklos tobulinimą.

-kartu su Policijos departamentu ir Kauno m. savivaldybe pastatyti paminklą Kauno mieste Policijos pareigūno profesijai.

-įkurti „Angelų sargų“ skverą Žirmūnų g. 1E, Vilniuje, ir paminklą žuvusiems tarnyboje policijos ir vidaus reikalų ministerijos pareigūnams.

Vytautas Jonikas taip pat priminė apie LPVA Vilniaus filialo narių dalyvavimą šaudymo varžybose

Susirinkimas vienbalsiai patvirtino LPVA Vilniaus filialo metinę ataskaitą ir finansinės veiklos audito ataskaitą.

Naudodamasis proga Vilniaus filialo vadovas Vytautas Jonikas padėkojo aktyviausiems filialo nariams už aktyvią veiklą ir indėlį į LPVA veiklą bei įteikė jaukias dovanas Liucijai Borusevičienei, Jevgenijui Piulskiui, Vytautui Bracui ir LPVA pirmininkui Vytautui Navickui bei Danutai Lukoic (vėliau).

LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas po balsavimo dar kartą apžvelgė visos LPVA veiklos pagrindinius momentus.

Susirinkimo metu filialo nariams buvo išdalinti LPVA kalendoriai.

Vytautas Jonikas taip pat nuoširdžiai padėkojo visiems susirinkusiems už palaikymą ir aktyvų dalyvavimą LPVA veikloje.

Atgal Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena