Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2022-04-25   Lietuvos policijos veteranų asociacijos Mažeikių  filialo ataskaitinis

Šiemet jau 14 metai mūsų bendrystės. Prieš 14m. 2009 spalio 2, puiki mūsų kompanija buvom būtent šioje kavinėje „Roala“.

Šiandien čia esame visas pusšimtis policijos veteranų asociacijos ir šeimos narių.  Tai  tikrai yra geras pavyzdys ,kai kartu būna ir šeimos nariai. Kas neturėjo galimybės dalyvauti filialo ataskaitiniame, buvo gauti 45  jų raštiški įgaliojimai.

Filialas vienija visą šimtą atsargos pareigūnų.

Yra filialo valdyba susidedanti : Mikulskis S , Kubilius I.,  Bilotas  A.,  Sujeta A., Giržadas Art., iždininkas Borusienė I, revizorius  Jasmontas Vyt.

Tradicijų   komitetas :  į komitetą buvo renkami tie asmenys, kurie užsiima tam tikra veikla :  kolekcionierius D. Janavičius, gražiausių  nėrinių meistrė a.a E. Šuliokienė ir a.a. Č. Čyžas  /reikia komitetą papildyti, siūloma Ožinskienė  A.

Laisvalaikio komitetas:  Mickus V., Minasian  K., Sokolovskij H., – už sporta

Mazilinas A, Kontvainis A.,Špokauskas P –  žvejyba

Statkus R, Petrauskas G – medžioklė   / siūloma dar ir Špokauską R.

Organizacinis : Gelžinis R. Samušis J, Petrauskas V, Krencius K

Patariamoji taryba : Paulauskas  G., Dapkūnienė  J.,Garalis  A., Gribovskij F., Viščiūnienė V.,  ji  filialo sekretorė bei ir Janušaitienė R.

Teisiniais klausimais : Šulcienė D. ir  Norvaiša R.

Per praėjusius metus buvo 13 renginių,  apibendrinimui pristatyta filmo medžiagoje.

Padėka visiems išreiškusiems paramą dėl Ukrainoje  vykstančio karo. Vieni savarankiškai rėmė, kiti rinkom pinigus, Aidas pravedė surinktus pinigus. Gavau informacija, kad pinigai gauti.  Juos gavo daugiavaikė šeima gyvenanti  Donecko sr.  

Kas liečia mūsų finansinę-materialinę padėti. Norėtųsi, kad vėl nebūtų vyriausybės tuščios kalbos ir šiais metais tikrai valstybines  pensijas padidins 10 plius 5 proc. Lauksim. Sako, kad pertvarką pradės nuo pareigūnų ir karių, pasiūlymai turi būtų pateikti  iki 2023 II ketv.  tobulinimui.

Mūsų filialas yra gana aktyvus, Todėl visiems noriu pasakyti  DĖKUI už aktyvumą ir iniciatyvas, už gerą žodį.

Susirinkimo dienotvarkėje : filialo pirmininkės ataskaita už 2021 m., Aido B. filme

Dalinai paskelbus balsavimą, ataskaita įvertinta vienbalsiai – labai gerai.

Revizoriaus informacija, apie finansinę padėti filiale.

Bendra nuotrauka, sveikimai gimtadienių jubiliejaus proga. Padėkos už paramą MF, už dalyvavimą šaudymo varžybose, bei sąskrydyje, padėka kavinės savininkui, padėka Mažeikių PK viršininkui Alfonsui  Meškiui už viską: už paramą, už bendrystę, už dėmesingumą.

Dovanos iš PK vadovo aktyviausiems. PK vadovas kalbėdamas sakė, kad toks ir turėtų būti kolektyvas, bendraujantis, noriai ir gausiai dalyvaujantis renginiuose. Linkėjo, kad tokie ir liktume.

Pasidžiaugėme aktyviais nariais Krapauskas V., Krencius K., Janavičius D., Petrauskas V su žmona Laimute puoselėja grožį gyvenamųjų daugiabučių namų kiemuose. Gedvilo Egidijaus žmona Daivutė daro stebuklus. Verta visiems pamatyti, puiki teatralizuota programa renginiams.

Tartasi dėl kelionių:  į Čekija, aplankant sostinę, į Lenkija laivu upe.

Filialo valdybos narys Kubilius I. pasidžiaugė visų bendryste ir aktyvumu.

Kaip visada iš  Inutės Borusienės rankų pačios mieliausios dovanos, nuoširdūs padėkos  žodžiai kolektyvo vardu.  Ir Kęstučio Krenciaus  gitaros skambesys, puikios dainos vakaro metu.

Filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė

Atgal Informacija dėl 1,2 proc. paramos Lietuvos policijos veteranų asociacijai