Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

2020 metai prasibaigė

2020 metai prasibaigė, pasibaigė ir mūsų renginiai, kurių buvo pakankamai. Patys suprantam, metas nelengvas. Bet mes mokam puikiai leisti laiką gražiai gyvendami. Sausio mėnesį renginys Vilniuj, paminėti sausio 13 įvykiai. Rinkomės Seime, Ramintojos bažnyčioje, Petro Liuberto ir Zurabo Džavachišvilio knygos „Pro miglą” pristatymas.

Sausio 30 ataskaita Telšių AVPK, buvom pakviesti ir atsargos pareigūnai. Dėkui, kad mus prisimena, mato ir visados mini gražiu žodžiu.

Vasario 5 Šv. Pranciškaus Asyžiečio Bažnyčioje per Agotos dieną, buvo atsargos pareigūnų šeimos, artimieji ir pasibuvome Maldoje už mirusius , žuvusius kolegas. Paskui rinkomės į salę, kuri prie arbatos žiūrėjom filmuota medžiagą, dalinomės prisiminimais pagerbdami savo kolegas.

Kovo 5 filialo nariams pristatytas Metų renginių kalendorius, Gegužės 14 valdybos ir komitetų nariai, ruošėmės metų ataskaitai.

Birželio 12 PK atsisveikinimas su vadovu.

Birželio 26 LPVA filialo ataskaitinis. Svečiai iš Vilniaus, Alicija su dovanomis nuo LPVA, puikus autorinių dainų koncertas Stanislovo Žebrausko ir Danguolės Juškienės.

Liepos 13 Žemaičių vienybės diena

Liepos 17 ekskursija į Akmenės karjerus. Lyg amerikietiški kanjonai. Puikūs vaizdai. Į ekskursijà prisijungė svečių, kolegos iš Palangos, Šiaulių, Telšių.

Rugpjūčio 14 LPVA ataskaita ir 10-čio jubiliejinis minėjimas Vilniuje

Rugpjūčio 22 nuostabus susitikimas, sąskrydis Kalvarijos sen.

Rugpjūčio 26 susirinkimas. Kolektyvo nariai prisiminimui gavo LPVA 10-čiui išleista jubiliejinį leidinį-knygà. Nuspręsta pasigaminti 2021 metų sieninius kalendorius.

Spalio 2 , profesinės dienos paminėjimas . Gausus kolektyvas susirinko į vakaronę. Puikiai, linksmai praleistas laikas, kiekvienam po atminimo dovanėlę. Laikas neprailgo, nes programa šauni, linksma muzikinė , žinoma ir kolektyvo narys Kęstutis ne tik himną sugiedojo, bet ir vakaronės metu savo kūrybos dainas mums dovanojo.

Nors renginiai mus suveda ir džiugina, bet turime ir netekčių. Per metus kolektyve 7 netektys, iš jų du kolegų artimieji. Pas visus ateinam, kartu pabūnam tą sunkią valandą.

Filialo nariai rudenį rinkomės į PK muziejų ir paskutinis kolektyvinis renginys kuomet buvo parvežti kalendoriai. Pasveikinti jubiliatai, filialo narai.

Filialas turi šešis naujus narius. Yra parvežti pažymėjimai.

Užvertėm metų renginių kalendorių. Bet prasidėjo nauji. Baigėm rinkti nario mokestį. Ruošiamės ataskaitai. Iždininkas ir filialo revizorius surašys patikrinimo dokumentus.

O vasario mėnesį laukiam indeksavimo

LPVA filialo Valdybos pirmininke Danute Mockienė

Atgal PAMINĖTA SAUSIO 13 – OJI LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA