Lietuvos policijos
veteranų asociacija

Turite klausimų? +370 5 271 7902
El. paštas lpva@policija.lt

1941 m. birželio 23 d. sukilimo minėjimas Kaune

IŠKILMINGAI PAMINĖTOS BIRŽELIO SUKILIMO METINĖS

2024 m. birželio 23 d., policijos pareigūnai ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos Vilniaus, Kauno filialų nariai dalyvavo  Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Birželio sukilimo atminimo dienos renginiuose , kuriuos organizavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir Užupio bendruomenė. 

Kauno mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusį 1941 m. birželio 23 d.  Lietuvos policininką Juozą Savulionį ir kitus žuvusius bei mirusius Birželio sukilėlius. Po šv. Mišių, prie Petro Vileišio tilto Vilijampolėje, vyko žuvusio 1941 m. Birželio sukilimo dalyvio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus (po mirties), Lietuvos policininko Juozo Savuliono (1912-1941) pagerbimo ceremonija, kurios metu buvo iškilmingai atidengta jam skirta atminimo lenta, kurios pagaminimą iš surinktų patriotiškai nusiteikusių žmonių aukų organizavo visuomenininkai Sakalas Gorodeckis ir Raimundas Kaminskas.

Kilus Tautos sukilimui 1941 birželio 23 dieną, inž. Petro Vileišio (Vilijampolės) tiltą per Nerį, nuo sovietų armijos susprogdinimo išgelbėjo buvęs Vilniaus Žvėryno policijos nuovados viršininko padėjėjas, vachmistras Juozas Savulionis. Tiltas turėjo didelę strateginę reikšmę, todėl, besitraukdami sovietų armijos kareiviai tiltą užminavo ir ketino susprogdinti. Narsus pareigūnas užbėgo ant tilto, nukirpo elektros laidus, bet buvo pakirstas sovietų kulkosvaidžių ugnies.

Po atminimo lentos atidengimo ceremonijos ant Petro Vileišio tilto,  Kauno Senosiose kapinėse prie paminklo 1941 m. Birželio sukilėliams atminti vyko sukilėlių pagerbimas – padėtos gėlės, uždegtos žvakutės ir pasakytos atminimo kalbos. Sukilimo įvykių chronologiją ir eigą įdomiai pristatė Policijos veteranų asociacijos narys, istorijos mokslų daktaras Petras Stankeras, padėkos kalbas pasakė Policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, Kauno filialo valdybos pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė, Kauno apskrities vyriausiojo komisariato viršininko pavaduotojas Giedrius Klimavičius, Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Skirmantas Andriušis.

Savo pasisakymuose renginio dalyviai pažymėjo, kad obeliskas Lietuvos policijai-Angelams sargams ir atminimo lenta žuvusiam policininkui Juozui Savulioniui Kauno mieste pastatyti savo laiku ir tinkamose vietose.

LPVA valdybos informacija

Atgal Sveikinimas Jonams ir Janinoms