į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Veteranai davė startą Lietuvos policijos 100-mečio šventei

Lietuvos policijos 100-mečiui skirti renginiai įsibėgėja. Rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose įvyko iškilmingas minėjimas,į kuri gausiai susirinko Lietuvos policijos veteranų asociacijos nariai ir dabartiniai policijos pareigūnai.Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Kiekvieno širdį giliai palietė  Premjero žodžiai: 

"Per 100 metų Lietuvos policija niekada nenustojo plėtotis, modernėti. Patyrėme okupacijų, bet po jų vėl atgimdavome. Policijos pareigūnai visada darė tai, ką turėjo daryti: gynė, saugojo ir padėjo žmonėms. Išgyvenome sunkių laikmečių. Pavyzdžiui, tada, kai buvo kilęs klausimas: ar policija – su Lietuvos žmonėmis, ar su kita valstybe. Įrodėme esą su žmonėmis!

Džiaugiuosi, kad mes, policijos pareigūnai, parodėme galį imtis ir politinės atsakomybės. Antai kolegos, dirbantys merais, tarnaujantys valstybės institucijose. Džiaugiuosi jais, įsiliejusiais į naujas veiklos sritis.Esu įsitikinęs, kad policija buvo, yra ir bus geriausia iš visų valstybės institucijų. Jei tokia tvarka, kaip policijoje, būtų ir kitur, gyvenimas būtų daug geresnis".

Saulius Skvernelis nuoširdžiai dėkojo dabartiniams pareigūnams ir veteranams už pasiaukojantį darbą visuomenei; pareigūnų šeimoms, tėvams, vaikams, žmonoms, vyrams – už palaikymą ir paramą, visiems linkėjo sėkmės, sveikatos ir kvietė didžiuotis, kad esame, buvome ir liksime policijos pareigūnais.

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas taip pat pasveikino visus šventės dalyvius su garbingu Policijos 100- mečiu ir pasidalijo savo atsakymu duotu žurnalistams, kurie klausė ar ministras nematąs grėsmės, kad į viešąją politiką ateina vis daugiau pareigūnų:

 „ Aš esu įsitikinęs, kad būtent pareigūnai yra patys geriausi politikai, ir tai, kad jie drįsta ateiti į politiką, tik sveikintina. Daugelis iš mūsų kolegų merų, esu įsitikinęs, netrukus bus perrinkti antrai kadencijai, nes jie, kartą jau prisiekę Lietuvai, jaučia atsakomybę ir puikiai tvarkosi. Tad kviečiu ir kitus veteranus aktyviai įsilieti į viešąjį valdymą“.

Kas geriau gali apžvelgti modernios Lietuvos policijos istoriją, jei ne pirmasis atkurtos Lietuvos  policijos generalinis komisaras Petras Liubertas, ne tik ja nuoširdžiai besidomintis, bet ir negailintis jėgų ir laiko jai puoselėti ir išsaugoti ateisiantiems po mūsų.

Petro Liuberto klausytis visada įdomu. Šįkart jis glaustai apžvelgė Lietuvos policijos kelią nuo savanorių būrių iki šiuolaikinės institucijos, lygiavertės pačių pažangiausių šalių partnerės. P. Liubertas dar kartą akcentavo,kad labai svarbu yra tai,kad  šiais metais sausio mėnesį pradėjus Lietuvos valstybės 100-mečio renginius, Liutauras Vasiliauskas, vienas iš pirmųjų Lietuvai prisiekusių komisarų, skaitydamas pranešimą Seime, visų vardu atsiprašė už sovietinės milicijos nusikaltimus.

 „Ignoruodami praeitį, nenusikratysime slegiančios kupros, ir tai trukdys mums eiti į priekį“, – įsitikinęs pirmasis generalinis komisaras.

Dabartinis Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, sveikindamas policijos pareigūnus ir veteranus pabrėžė:        "Kalbėdami apie šiandieną, negalime nekalbėti apie istoriją.Ją mes rašėme ir teberašome, ir kiekvienas esame tos istorijos dalis".

Visų policijos pareigūnų vardu Linas Pernavas įteikė Premjerui ką tik išleistą - dar kvepiantį dažais, Lietuvos policijos 100-mečio albumą.

LPVA pirmininkas Vytautas Navickas veteranų vardu dėkojo Ministrui Pirmininkui-policijos pareigūnų kolegai Sauliui Skverneliui už nuolatinį dėmesį policijos veteranams ir Lietuvos policijos veteranų asociacijai, kaip gausiausiai ir konstruktyviai veikiančiai visuomeninei organizacijai.

„Prieš mėnesį Vyriausybėje aptarėme svarbų mums visiems klausimą - valstybinių pensijų kompensavimo bei indeksavimo galimybes. Ministras Pirmininkas pritarė, kad valstybinės pensijos veteranams turi būti kompensuotosir pensijos indeksuojamos. Vyriausybėje ties šiais klausimais dirbama.

Mes, veteranai, neleidžiame atsipalaiduoti ir kolegiškai, saikingai, kritiškai pasisakome apie raidos procesus Lietuvos policijoje, esant reikalui remiame ir formuojame tinkamą klimatą sistemos pertvarkoms tiek valdžios institucijose, tiek visuomenės opinijoje.

Tikime, kad Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento vadovybė dar geriau išnaudos mūsų potencialą, sukauptą profesinę ir gyvenimišką patirtį, pirmiausia – niekaip neišjudančioje mentorystės veikloje ar kituose darbuose.

Tačiau, kad ir kokie būtų svarbūs veteranams socialiniai klausimai,tačiau žmogus gyvas ne vien duona kasdienine.
Buvę pareigūnai – aktyvūs piliečiai, nuoširdūs patriotai, kuriems labai svarbu, kokią valstybę kuriame ir kokią ją paliksime vaikams bei vaikaičiams.

Veteranai, atsargos pareigūnai, atlieka kartų „jungiamosios grandies"  misiją, akcentuoja istorinę atmintį, užtikrina laiko patikrintų vertybių perimamumą.

Svarbiausiose valstybės šventėse tarp kitų garbingų svečių visada pastebėsime policijos veteranus, vilkinčius tolimo miško spalvos uniformomis, ir Lietuvos policijos vėliavą.

Būtent Lietuvos policijos veteranų asociacija nuoseklaus darbo ir sveiko užsispyrimo dėka pasiekė, kad, minint svarbiausias valstybės nepriklausomybės atkūrimo datas, policijos ir vidaus reikalų ministerijos vaidmuo jau yra tinkamai pažymimas ir įvertinamas.

Labai svarbus mūsų veteranams – Lietuvos policijos istorijos puoselėjimas ir išsaugojimas. Džiugu, kad tarp mūsų yra žmonių, gebančių tai daryti ir tikrąja žodžio prasme atsiduodančių šiam darbui – būtent mes patys,kūrę ir  pažįstantys policijos sistemą iš vidaus, galime geriausiai nušviesti ir palikti ateities kartoms tiesą apie Lietuvos policiją".

Lietuvos policijos šimtmečio proga už nepriekaištingą tarnybą mūsų valstybei ir visuomenei gausus būrys policijos pareigūnų ir Lietuvos policijos veteranų apdovanoti  Ministro Pirmininko ir  Vidaus reikalų ministro padėkomis.

LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas įteikė LPVA atminimo ženklus „Lietuvos policijai 100" asociacijos nariams,VRM Ministrui,buvusiems ir dabartiniams Policijos vadovams.
Šventinę nuotaiką padovanojo Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas", vadovaujamas vyriausiojo dirigento Ugniaus Vaiginio.

 

Nuotraukos Eugenijaus Onaičio

 

LPVA valdybos informacija