į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su Zarasų rajono policijos veteranais

       Šių metų lapkričio 8 d. Zarasų PK salėje įvyko Zarasų raj. policijos veteranų susitikimas kurio metu su buvusiais pareigūnais susitiko Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos narys Stasys Bunokas.

       Ta proga, tarnybą baigę pareigūnai ir atvykę susitikti, turėjo galimybę ne tik pabendrauti, bet ir plačiau sužinoti iš pirmų lūpų apie Lietuvos policijos veteranų asociacijos tikslus, struktūrą, valdybos veiklą. Stasys Bunokas išsamiai informavo susitikimo dalyvius apie šiuo metu asociacijoje atliekamus darbus plėtros srityje, apie daromus žingsnius ieškant pritarimo vyriausybės institucijose ir Seime, veteranams ir dirbantiems pareigūnams aktualiais klausimais, pateikė asociacijos ateities viziją, akcentavo būtinybę veteranams asocijuotis, paragino ir Zarasų rajono policijos veteranus aktyviai įsijungti į Lietuvos policijos veteranų asociacijos veiklą, įsteigiant atskirą asociacijos filialą, dėl bendrų siekių ir tikslų įgyvendinimo. Išsakytoms mintims buvo pritarta. Veteranai pažadėjo artimiausiu laiku pradėti stojimo į asociaciją procedūras.

 

LPVA Valdybos informacija