į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su Alytaus apskrities policijos veteranais

Šių metų gruodžio 13 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) pirmininkas Kęstutis Tubis, kartu su valdybos nariais Vytautu Grigaravičiumi, Stasiu Bunoku ir Socialinių reikalų ir teisės komiteto pirmininku Stanislovu Liutkevičiumi lankėsi Alytaus apsrities vyriausiajame policijos komisariate bei susitiko su policijos įstaigos vadovu Česlovu Mulma ir buvusiais apskrities policijos darbuotojais. 

      Į susitikimą susirinko daugiau nei 60 buvusių policijos darbuotojų. Pagrindinis susitikimo tikslas - šiandieninės buvusių policijos darbuotojų būties, socialinės integracijos bei susidariusios padėties dėl pensijų grąžinimo į 2009 metų lygį aiškinimas, o taip pat LPVA veikla visais veteranams rūpimais klausimai.

    Buvo aptarti LPVA plėtros reikalai, veteranų teisių gynimas teismuose, siūlymas veteranams bendrų klausimų įgyvendinimo labui asocijuotis ir tapti LPVA asociacijos nariais, o taip pat įsteigti asociacijos Alytaus filialą.

       Svarstomais klausimais pasisakė LPVA atstovai K. Tubis, V. Grigaravičius, S. Bunokas ir S. Liutkevičius bei policijos įstaigos vadovas Česlovas Mulma. Susitikimo metu buvo išsakyta daug nuoskaudų socialinės neteisybės buvusių pareigūnų atžvilgiu, skirtingo valstybės vadovų požiūrio į tam tikrų kategorijų pensininkus bei socialinio teisingumo atstatymo klausimų sprendimą. 

 

LPVA valdybos informacija