į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Pirmas Marijono Misiukonio knygos pristatymas – policijos bendruomenėje

Rugsėjo 14 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) iniciatyva Policijos departamente surengtas Marijono Misiukonio knygos „Lemtingi metai“ pristatymas. Pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministro knygą išleido leidykla „Mintis“.

 

Į renginį susirinko policijos veteranai, darbuotojai, keletas pirmosios atkurtos Lietuvos Vyriausybės narių, kiti garbingi svečiai.

Renginį pradėjęs LPVA pirmininkas Vytautas Navickas atkreipė dėmesį, kad „Lemtingi metai“ – unikali knyga jau vien dėl to, kad M. Misiukomis – žmogus, pažįstantis vidaus reikalų sistemą iš vidaus, tad geriau nei kas nors kitas galintis nušviesti ir eilinių pareigūnų, ir vadovybės veiklą Atgimimo ir kiek vėlesniais metais. Knygoje atskleidžiamas Vidaus reikalų ministerijos, vienos iš svarbiausių mūsų institucijų, vaidmuo atkuriant šalies valstybingumą.

Renginio moderatorius Liutauras Vasiliauskas akcentavo, kad M. Misiukonis atliko didelį ir turintį išliekamąją vertę darbą. Knygoje naujai nušviečiami daugeliui jau žinomi faktai apie vidaus reikalų sistemą. Bet, svarbiausia, parodoma žmogaus socialinio virsmo drama – nuo teisės studento iki pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministro. „Marijonas Misiukonis nebijojo atsiverti ir tapo mūsų širdžių ministru“, – jautriai kalbėjo L. Vasiliauskas.

M. Misiukonis prisiminė 1991-ųjų rugsėjo 6-ąją – būtent ta diena buvo paskutinė jo darbo diena Vidaus reikalų ministerijoje.

„Žvelgiau nuo scenos į salę ir galvojau: kokie tapome vieningi, drausmingi ir geri. Mąsčiau, kaip atsidėkoti šiems pareigūnams, kurie išgyveno ne vieną dieną ar mėnesį, nežinodami, koks likimas laukia rytoj. Tada ir gimė idėja parašyti apie tuos žmones. Pradėjau, bet užmečiau. Prie šio darbo grįžau pernai pavasarį. Parašiau pirmą variantą, rezultatu nebuvau patenkintas, tad tą variantą išmečiau, ir per penkis mėnesius parašiau naują“, – pasakojo M. Misiukomis.

Iš kur knygai ėmė medžiagos? M. Misiukonis atskleidė, kad, dirbdamas vidaus reikalų ministro pavaduotoju, vėliau – ministru, rašė ne tik darbinius planus, bet ir užrašus, pamąstymus. Taip pat liko dokumentų, kurie iki „Lemtingų metų“ nebuvo žinomi ne tik visuomenei, bet ir pareigūnams.

„Tuo sudėtingu laiku VRM buvo vienintelė drausminga, ginkluota, išmananti įstatymus jėga. Jai priklausė ne tik milicija, bet ir ugniagesiai, pataisos įstaigos, pagaliau pasų sistema...

Beje, apie pasus. Praėjo metai po Nepriklausomybės paskelbimo, o mes vis dar neturėjome lietuviškų pasų – nebuvo pinigų! Su SSRS vidaus reikalų ministerija vedėme derybas dėl pasų blankų, ir tai tikrai nebuvo paprasta.

Komisariatai buvo gyvybingi, funkcijas atliko, bet kaip buvo išaugęs darbo krūvis – pamename: begaliniai mitingai, eitynės, demonstracijos. Vienų su kitais kiršinimas… Labai trūko pajėgų, tad Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje dirbti į gatves ėjo ir milicijos karininkai. Buvo metas, kai keturiems šimtams tardytojų teko dvylika tūkstančių bylų! Bet ir turėdami tokias pajėgas neleidome kriminaliniam pasauliui užvaldyti nekilnojamą turtą, demonstratyviai užgrobti gatves, neleidome šakotis chuliganams.

Derybos su SSRS vidaus reikalų ministerija (tuo metu vadovaujama Vadimo Bakatino) vyko kone kasdien. Situacija Maskvoje taip pat buvo nevienareikšmė: Michailo Gorbačiovo sparnas prieš konservatyviąją daugumą. SSRS buvo priimta keletas įstatymų, kurie suteikė galimybę į vidaus reikalus kištis kariuomenei. Iš Maskvos buvo pasakyta: jei bent vienas milicininkas panaudos ginklą prieš bent vieną kariškį, Lietuvos milicijos neliks. Tad pirmoji Vyriausybė dirbo išsijuosusi. Ir, nepaisant sunkių blokados sąlygų, situacija buvo suvaldyta.

Iš noro parodyti VRM darbą tomis sudėtingomis sąlygomis ir atsirado ši knyga“, – kalbėjo autorius.

Jis dėkojo už pagalbą rengiant knygą VRM veteranams,istorikui Petrui Stankerui ir knygos dizaineriui Vytautui Bracui.

Turėjo kuo pasidalinti ir susirinkę ilgamečiai kolegos.

Buvęs Tardymo departamento vadovas Justinas Vasiliauskas prisiminė nugirstą M. Misiukonio pokalbį su V. Bakatinu: „Atvykau pas Misiukonį. Tuo metu pas jį kabinete sėdėjo man nepažįstamas asmuo iš Maskvos civiliais drabužiais ir primygtinai nurodinėjo Misiukoniui, ką šis turįs daryti. Misiukonis neištvėręs paskambino Bakatinui: „Kto rukovodit ministerstvom Litvy?“. „Konešno, vy“, – išgirdome Bakatino balsą. Maskvos atstovas atsistojo ir išėjo“.

Ilgametis kelių policijos vadovas Ramutis Oleka įsitikinęs, kad „Lemtingi metai“ bus labai naudingi jaunimui – padės sužinoti, kaip viskas iš tiesų buvo.

Vaclovas Zabarauskas, vienas iš tų, kuriems teko užtikrinti tvarką 1991-ųjų sausį, pastebėjo, kad M. Misiukonis puikiai sudėjo visus įvykius į koliažą, tad turime vaizdą, kurio tada, kiekvienas dirbdamas savo darbą, neturėjome galimybės matyti.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas džiaugėsi, kad pirmasis M. Misiukonio knygos pristatymas surengtas būtent policijoje, kuri pirmoji stojo ginti Žmogų, Pilietį, Laisvę.

Generalinio komisaro pavaduotojas dėkojo susirinkusiems policijos veteranams, visiems, kurie dirbo anais sudėtingais laikais: „Teisingai padaryti sprendimai prieš beveik trisdešimt metų padėjo pamatus tam, kad šiandien turime policiją, kuri pasiruošusi padėti žmogui, ginti pilietinę visuomenę“.

M. Misiukonis yra LPVA garbės narys, tad planuojama šią knygą pristatyti ir kituose asociacijos filialuose.

Knygą „Lemtingi metai“ galima įsigyti leidyklos „Mintis“ knygyne (Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, tel. 8 5 2 333444, el. p. info@mintis.eu) ir kituose šalies knygynuose.

 

LPVA valdybos informacija