į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su naująja Vidaus reikalų ministerijos vadovybe

2019 m. spalio 11 d.Vidaus reikalų Ministrė Rita Tamašunienė, viceministras Česlovas Mulma ir Kancleris Valdemar Urban priėmė Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) Valdybos Pirmininką Vytautą Navicką, Pirmininko pavaduotojus Vytautą Joniką, Stanislovą Liutkevičių, Vytautą Žemionį, valdybos narį Alvydą Šakočių ir LPVA Garbės narį, komiteto pirmininką Petrą Liubertą.
Susitikime aptartas VRM ir LPVA bendradarbiavimo sutarties vykdymas, kuriam pritarta.
VRM Vadovybei pristatyti Vidaus reikalų ministerijos, Policijos veteranams ypač rūpimi klausimai, kurie iki šiol neišspręsti. Tai, nusavintų pensijų kompensavimas ir indeksavimas, dirbančių pareigūnų ir karių pensijos priedo už tarnybą mokėjimo netinkamas reglamentavimas, siūlant pakeisti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų 15 straipsnį, padidinant pensijos priedą nuo 1 iki 2 MMA dydžio. 
Pasiūlyta VRM vadovybei atkreipti dėmesį į kitas neišspręstas ar nederamai sprendžiamas Veteranų problemas, tai Vidaus reikalų sistemos, Policijos sistemos istorinio paveldo išsaugojimas ir panaudojimas, netinkamai įteisintas mentorių institutas, delegavimo į darbą tarptautinėse organizacijose ir misijose apribojimai, LPVA veiklos 10-mečio paminėjimas, bendradarbiavimas įgyvendinant socialinius projektus.
Šie klausimai, darbo tvarka bus nagrinėjami LPVA atstovų kartu su  VRM Viceministru Česlovu Mulma ir Kancleriu Valdemar Urban.

 

LPVA Valdybos informacija