į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su kandidatu į prezidentus A. Paulausku

2014-04-30

 

Šių metų balandžio 30 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos nariai susitiko su kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus Artūru Paulausku.

Susitikime dalyvavo valdybos pirmininkas K.Tubis, nariai V. Navickas ir V. Žemionis bei Teisės ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas S. Liutkevičius. K. Tubis pristatė Lietuvos policijos veteranų asociaciją, papasakojo apie organizacijos susikūrimo tikslus bei siekius, paminėjo, kad LPVA yra sparčiai besiplėčianti organizacija susibūrusi spręsti sumažintų pensijų grąžinimo, buvusių pareigūnų socialinės integracijos bei kitas esamas problemas. 

Susitikimo metu buvo kalbama apie esamą policijos sistemos padėtį, policijos personalo problemas bei policijos pareigūnų motyvacijos stoką. Pokalbio metu buvo diskutuojama tiek apie viešosios, tiek apie kriminalinės policijos problemas, nesibaigiančias reformas, kurios mažina darbuotojų motyvaciją bei policijos sistemos stabilumą, dėl ko didelė dalis patyrusių darbuotojų palieka policijos sistemą net nesulaukę pensijos. Buvo pabrėžta, kad pastaraisiais metais dėl įvairių reformų tarnybą paliko didelė dalis kriminalinės policijos darbuotojų, o likę darbuotojai dar neturi pakankamai operatyvinės veiklos patirties. Taip pat buvo kalbama ir apie policijos pareigūnų profesinę kvalifikaciją, pažymėta, kad didelė dalis tyrėjų neturi teisinio išsilavinimo, dėl to nukenčia ikiteisminių tyrimų kokybė, nepatenkinti lieka ir nukentėję asmenys. 

A.Paulauskas, išklausęs LPVA atstovų minčių bei pasisakymų apie policijos sistemos bei policijos veteranų problemas, pažymėjo, kad šiuo metu yra rengiamas teisės aktas, kuriuo bus numatytas valstybinių pensijų kompensavimo mechanizmas, tačiau negalėjo pasakyti, nuo kurių metų tai galėtų būti pradėta įgyvendinti.

Atsisveikindami LPVA nariai palinkėjo A. Paulauskui sėkmės artėjančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. 

 

LPVA valdybos informacija