į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Šiauliuose išrinkta filialo valdyba

Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos Šiaulių filialo, įsteigto š.m. vasario 24 d. LPVA Valdybos posėdyje (protokolas Nr. 43), valdymo organų rinkiminis susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvavo LPVA pirmininko pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius, valdybos narys Stasys Bunokas, naujai paskirtas filialo pirmininkas Aldividas Tručinskas ir dauguma filialo narių. Susirinkimo metu buvo išrinkta filialo valdybą iš 6 narių bei revizorius. Susirinkimo dalyviai numatė artimiausios veiklos gaires, nutarė artimiausiu laiku pasiskirstyti veiklos kryptimis tarp valdybos narių. Susirinkimas vienbalsiai palaikė asociacijos vykdomą kryptingą veiklą pensijų kompensavimo plotmėje ir pažadėjo aktyviai prisijungti prie šios veiklos Šiaulių apskrityje.

 

LPVA valdybos informacija