į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Informacija dėl pensijų perskaičiavimo

Gerbiami kolegos,

LPVA kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, kad jos teisininkai išaiškintų, kaip pensijų perskaičiavimas įtakotų vidaus reikalų sistemos pensininkus (veteranus). Gavome štai tokį teisininkų komentarą:

Pareigūnai gali gauti 2 pensijas: socialinio draudimo ir valstybinę.  Įstatymas (projektas), dėl kurio klausiama, reglamentuoja socialinio draudimo pensijas. Valstybinių pensijų dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkai jis neturi įtakos.

Nauja socialinio draudimo pensijų skaičiavimo tvarka bus taikoma ir jau gaunantiems socialinio draudimo pensiją (tame tarpe ir pareigūnams, kurie tokią gauna). Bet esminis aspektas, kad dabar mokama socialinio draudimo pensija (jos pagrindinė dalis) net perskaičiuota pagal naują įstatymą, jeigu ji būtų mažesnė, nesumažės (45 str. 6 d.)

„* Naujo įstatymo 45 str. 6 dalyje nustatyta, kad jei pagal naują tvarką apskaičiuota bendroji pensijos dalis yra mažesnė už mokėtąją pagrindinę pensijos dalį ir priedą už stažo metus (jei toks buvo mokėtas), toliau tęsiamas anksčiau paskirtojo dydžio pagrindinės pensijos dalies ir priedo už stažo metus (jei toks buvo mokėtas) mokėjimas. Tokiu atveju bendrąją pensijos dalimi laikoma 2017 m. gruodį mokėtos senatvės pensijos pagrindinės pensijos dalies ir priedo už stažo metus (jei toks buvo mokėtas) dydžių suma.“

 

LPVA valdyba

 
 
Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos renginiai Vilniuje

Gerbiamieji,

 

Lietuvos policijos veteranų asociacija vienija kolegas, kurie reikšmingai prisidėjo prie Nepriklausomos Lietuvos policijos sistemos kūrimo, kas sudarė tinkamas prielaidas valstybingumui stiprinti. Tai siekiame nuolat priminti valstybės politikams ir visuomenei taip pat ir dalyvaudami renginiuose ir rikiuotėse su kitomis visuomeninėmis organizacijomis.

plačiau
 
Kvietimas tapti savanoriu ugniagesiu

 

 

 

Jei tapsi savanoriu ugniagesiu:

 

- Bus kompensuojamos transporto, kelionės, nakvynės, ryšio išlaidos, patirtos atliekant savanorio ugniagesio veiklą.

plačiau
 
LR Seimo Žmogaus teisių komitetas pritarė Nusavintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymui

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitete buvo nagrinėjamas Seimo narių A. Anušausko ir R. Junknevičienės pateiktas Nusavintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projektas bei LR Vyriausybės išvada dėl šio projekto. Posėdyje Lietuvos policijos veteranų asociaciją atstovavo valdybos narys Alvydas Šakočius ir Algimantas Varnelis. VRM pensininkus atstovavo Algimantas Medelis, taip pat dalyvavo Lygių galimybių kontrolierė bei Teisingumo ministerijos atstovas, turėjęs ministro pritarimą projektui.

Komiteto posėdžiui pirmininkavo Mantas Adomėnas. Komiteto pirmininkė Zita Žvikienė kaip buvusi pareigūnė nuo balsavimo nusišalino.
 

plačiau
 
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, kuria reglamentuojamas tarnybos laikas valstybinei pensijai skirti, prieštarauja Konstitucijai

2016-06-20

 

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme įtvirtintas teisinis reguliavimas tiek, kiek pagal jį, tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti prilyginus faktinį tarnybos SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės padaliniuose vykdant Lietuvos Respublikos teritorijoje veikusių pataisos darbų įstaigų ir tardymo izoliatorių apsaugos ir kontrolės funkcijas laiką iki 1990 m. kovo 11 d., tarnybos laikui šiai pensijai skirti neprilygintas faktinis tokios pat tarnybos laikas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki šių įstaigų apsaugą ir kontrolę perėmė Lietuvos Respublika, prieštarauja (prieštaravo) Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

 

 

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  48   49   50   51   52   53   54   60  70  80  sekantis  >>