į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJOS UTENOS FILIALO ATASKAITINIS - RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

2017-03-31 Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filiale įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime taip pat dalyvavo Vytautas Jonikas - LPVA valdybos narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys, Vilniaus filialo valdybos pirmininkas bei Petras Burdelis - LPVA valdybos narys, atsakingas už projektus.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filialo vadovas Bronius Kunigėlis pristatė susirinkusiems Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filialo veiklos ataskaitą. Bronius Kunigėlis pažymėjo svarbiausius nuveiktus darbus ir įgyvendintus projektus, aptarė ataskaitinio laikotarpio svarbiausius įvykius.

Utenos filialo vadovas Broniaus Kunigėlio siūlymu buvusios valdybos darbas buvo įvertintas gerai.

Pasisakymų metu Vytautas Jonikas Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filialo veiklą įvertino kaip vieną iš geriausią respublikos filialų. Labai pagyrė Broniaus. Kunigėlio, kaip valdybos pirmininko, veiklą.

Vytautas Jonikas taip pat pasakojo, koki darbą vykdo LPVA valdyba, Respublikos Seime ir Vyriausybėje, kad nusavintos pensijos būtų sugražintos. Papasakojo apie vadybos susitikimą su Respublikos Vidaus reikalų ministru, ministerijos kancleriu, sekretoriumi, kur buvo aptarti ir nusavintų pensijų grąžinimo klausimai bei LPVA pozicija dėl policijos reformos. Aptarti tolimesnio bendradarbiavimo klausimai.

Baigdamas Vytautas Jonikas padėkojo visam Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filialo kolektyvui ir nurodė, kad informuos LPVA valdybą apie mūsų filialo pozityvią veiklą. Taip pritarė Broniaus. Kunigėlio pasiūlymui, kad įgaliojimuose, perleidžiant balsavimo teisę, vietoje asmens kodų būtų užrašomi gimimo metai ir LPVA nario pažymėjimų numeriai.  Pažadėjo, kad artimiausiu metu  šį klausimą spręsti LPVA valdyboje.

Petras Burdelis savo pasisakyme pagyrė mūsų filialą, valdybos pirmininko B. Kunigėlio veiklą. Pažymėjo, kad LPVA valdyba suaktyvino savo veiklą. 2018 metais sukanką 100 metų , kai buvo įkurta  Lietuvos policija. Šimtmečiui ruošiamasi išleisti knygą, kurioje bus papasakota apie policijos veiklą nuo 1918-jų ir visais respublikos istorijos etapais ir iki šių dienų.

Petras Burdelis paprašė aktyviau paraginti artimuosius, kaimynus pervesti 2 procentų pajamų mokesčio LPVA naudai. Asociacijos nariai prikalbinusieji 2 – 3 žmones pateikti 2 procentų deklaracijas LPVA bus tarpininkaujama atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo. 75 metų sulaukusieji asociacijos nariai taip pat bus atleisti nuo nario mokesčio mokėjimo.

Petras Burdelis taip pat padėkojo kolektyvui už atliktą darbą ir palinkėjo tolimesnio sėkmingo darbo.

LPVA Utenos filialo valdybos pirmininku vėl perrinktas Bronius Kunigėlis. Valdybos nariais liko Dalia Skeberdienė, Valdas Bivainis,  Vladas Šalgunovas, Petras Lesmanavičius,  Andrejus Baliuckas, Borisas Bulatovas,  revizoriumi Petras Kuliešius. Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas valdybos narys Valdas Bivainis.

Susirinkimo dalyvius, naujai perrinktą Lietuvos policijos veteranų asociacijos Utenos filialo vadovą Bronių Kunigėlį bei valdybos narius pasveikino Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovas Vytautas Vaiškūnas, visiems palinkėjo tolimesnio sėkmingo darbo.

 

 

LPVA valdybos informacija