į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos išplėstinis valdybos posėdis

2016-12-09

 

2016 m.gruodžio 9 d. Policijos departamento salėje vyko Lietuvos Policijos Veteranų asociacijos(LPVA) Išplėstinės Valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo paskirtasis Lietuvos Respublikos Premjeras Saulius Skvernelis, Vidaus Reikalų ministerijos Kancleris Algirdas Stončaitis, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, LPVA Garbės narys ministras Marijonas Misiukonis ,buvęs policijos generalinis komisaras, LPVA Etikos komisijos pirmininkas Vytautas Grigaravičius, Policijos kapelionas Algirdas Toliatas, LPVA Valdybos, komitetų, filialų atstovai, kiti svečiai.
Pranešimą apie  Asociacijos  veiklą 2016 m. ir ateinančių metų veiklos planus, padarė LPVA valdybos pirmininkas Vytautas Navickas.
LPVA vienija virš 1500 narių, 23 filialuose. Akcentuota, kad Seime liko nepriimtas Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo projektas(XIIP-3897), dėl kurio Asociacijos valdyba pakartotinai kreipėsi į Seimą ir prašo priimti šį įstatymą 2017 metais. Posėdyje nutarta toliau tęsti LPVA plėtrą, dalyvauti tarptautiniuose,respublikiniuose ir savivaldybių visuomeniniuose - socialiniuose projektuose, kartu su VRM, PD rūpintis išeinančių į pensiją ir jau esančių pensijoje integracija į civilinę - visuomeninę veiklą, rūpintis buvusių pareigūnų medicininiu - reabilitaciniu aptarnavimu, dalyvauti šalies visuomeninėje, kultūrinėje ir politinėje veikloje.
LPVA Valdybos nutarimu buvo įkurtas LPVA Palangos filialas, Ričardas Vinciūnas paskirtas filialo pirmininku. Tai 24-asis LPVA filialas.
Sutarta, kad Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas ir apskričių policijos kapelionai rūpinsis ir policijos veteranų sielovada.
Medaliu "Už nuopelnus Vilniui ir Tautai" buvo apdovanotas LPVA valdybos pirmininko pavaduotojas Stasys Bunokas, pasveikinti LPVA nariai jubiliejinių gimtadienių proga, naujiems nariams įteikti LPVA nario pažymėjimai.
Savo pasisakyme, paskirtasis Premjeras Saulius Skvernelis pažymėjo, kad neišmokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos galėtų būti kompensuotos 2017 - 2018 metais.
Posėdyje pasisakė ir kiti dalyviai bei LPVA nariai.
LPVA Išplėstiniame valdybos posėdyje, vienbalsiai priimtas Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius "Dėl Pareigūnų ir karių pensijų kompensavimo", kuris bus perduotas Seimo pirmininkui.
LPVA nariams ir svečiams, kaip Kaledinės dovanėlės buvo išdalinti pagaminti LPVA 2017 metų sieniniai kalendoriai ir reprezentaciniai lankstinukai.
 

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo narius "Dėl Pareigūnų ir karių pensijų kompensavimo"​

 

LPVA valdybos informacija