į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Išplėstinis Lietuvos policijos veteranų asociacijos posėdis Kaune

2019 m. spalio 25 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato salėje susirinko Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) filialų vadovai,  iždininkai, LPVA Valdybos, Komitetų nariai ir vadovai. LPVA pirmininko Vytauto Navicko  kvietimu į posėdį atvyko Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Evaldas Lašinskas, kurie visuomet aktyviai dalyvauja LPVA renginiuose, padeda ir remia asociaciją.

Iš Vilniaus autobusu atriedėjo gausus Valdybos narių skaičius: LPVA pirmininkas Vytautas Navickas, jo pavaduotojas Vytautas Jonikas, jis gi Vilniaus filialo vadovas, LPVA iždininkas Robertas Daugėnas, Revizinės komisijos pirmininkas Stasys Bunokas, LPVA Kancleriu pakrikštytas Josifas Urbanas, Vilniaus filialo iždininkas Jevgenijus Piulskis, LPVA sekretorė Alicija Zacharevič bei viešnia Vitalija iš Šiaulių filialo.

LPVA Kauno filialo vadovės Jūratė Kavaliauskienė ir Janina Ambrutienė organizavimo klausimais kaip visuomet pasirodė aukštumoje. Iš visos šalies atvykusiems nariams buvo gražiai parengta ne tik pasitarimų salė, bet ir kavos, arbatos stalas su gausiomis vaišėmis. Tai labai pradžiugino susirinkusius.

Posėdžio darbotvarkė buvo gana įtempta, tačiau pirmininkaujant Valdybos pirmininko pavaduotojui Stanislovui Liutkevičiui susirinkimas vyko sklandžiai.

Pagrindinį pranešimą apie LPVA veiklą, pristatė LPVA Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, tačiau pirmiausiai jis nuoširdžiai padėkojo už nuolatinį rūpestį LPVA Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojui Rimantui Bobinui bei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui Evaldui Lašinskui.

Nusavintų pensijų grąžinimo ir pensijų indeksavimo klausimais pasisakė LPVA Valdybos pirmininko pavaduotojas Stanislovas Liutkevičius. Pasisakyme jis paminėjo, kad klausimas sunkiai sprendžiamas ir dėl jo išsprendimo reikalingas nuolatinis priminimas Seimui ir Vyriausybei. Stanislovas Liutkevičius nurodė, kad pagal gautą  informaciją Lietuvos vyriausybė ir Seimas 2020 metais planuoja grąžinti 10 procentų nusavintos dalies.

Finansų klausimais susirinkime pasisakė naujasis LPVA iždininkas Robertas Daugėnas. Po iždininko pranešimo užvirė diskusijos dėl nario mokesčių surinkimo tvarkos bei įmokų į LPVA sąskaitą, tačiau pravedus balsavimą buvo pritarta naujam nario mokesčio mokėjimo aprašui.

Filialų finansų veiklos tobulinimo, finansų kontrolės vykdymo ir kitais klausimais pasisakė LPVA Revizines komisijos pirmininkas  Stasys Bunokas. Jo siūlymams buvo pritarta.

LPVA Valdybos pirmininkui Vytautui Navickui paprašius, apie kilusį Alytuje gaisrą padangų perdirbimo gamykloje, papasakojo atsargos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius. Susirinkę atidžiai klausė iš pirmų lūpų pateiktą informaciją apie sunkų ir didvyrišką gaisrininkų darbą.

LPVA Filialų vadovų ir Valdybos komunikavimo, LPVA 10-čio minėjimo 2020 m. gegužės mėn. klausimais pasisakė LPVA pirmininko pavaduotojas Vytautas Jonikas. Jis susirinkusiems pristatė Valdybos idėją paminėti LPVA 10-tį trimis respublikinės reikšmės priemonėmis, o taip pat tai paminėti visų filialų vietose. Numatyta 2020 metais gegužės mėnesį kartu su Vidaus reikalų ministerija organizuoti konferenciją, skirtą šiai datai, taip pat  išleisti LPVA knygą albumą bei jubiliejui skirtą 2020 metų kalendorių. Susirinkusiems Komunikacijos komiteto narys Vytautas Bracas pateikė keletą kalendoriaus projekto variantų.

Vytautas Jonikas taip pat informavo filialo vadovus apie galimybes užsakyti ir pasigaminti LPVA reprezentacijai suvenyrus, aprangą ar įvairias dovanas. Baigdamas pasisakymą jis palinkėjo visiems LPVA nariams aktyviai ir ilgai gyventi, kad tokiu būdu būtų atlyginta Vyriausybei, Seimui.