į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
VSAT centrinėje įstaigoje pristatyta Marijono Misiukonio prisiminimų knyga

Penktadienį VSAT centrinėje įstaigoje lankėsi pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis drauge su buvusiu savo bendražygiu Liutauru Vasiliausku. Susitikimo su VSAT darbuotojais ir Pasieniečių klubo nariais metu ministras pristatė šiemet išleistą prisiminimų knygą „Lemtingi metai. VRM istoriniuose įvykiuose".

M. Misiukonio atsiminimų knyga „Lemtingi metai. VRM istoriniuose įvykiuose" yra svarbus leidinys Lietuvos naujausiųjų laikų istoriografijoje. Autorius knygoje aprašo 1991 m. sausio įvykius Vilniuje ir kitose šalies vietose, Medininkų žudynes ir kitus dramatiškus įvykius.

Autoriaus knygoje pateikiama daug dokumentų ir kitokios medžiagos apie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministeriją ir žmones, kūrusius atgimstančios Lietuvos istoriją. Knygą išleido leidykla „Mintis“. Ją buvo galima įsigyti čia pat iš leidyklos darbuotojų, o ministras renginiui pasibaigus mielai pasidalino autografais.

Kartu su buvusiu ministru atvykęs L. Vasiliauskas moderavo knygos pristatymą. Ministras gana išsamiai pristatė savo knygos koncepciją. „Nušviečiau eilinių pareigūnų, vadovybės veiklą Atgimimo ir kiek vėlesniais metais, atskleidžiau Vidaus reikalų ministerijos, vienos iš svarbiausių mūsų institucijų vaidmenį atkuriant šalies valstybingumą“, - pristatyme kalbėjo M. Misiukonis.

Į buvusio ministro knygos pristatymą atvyko  ir buvę VSAT vadai generolai Algimantas Songaila ir Jurgis Jurgelis bei klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas, dirbęs vidaus reikalų ministerijoje kaip tik vadovaujant M. Misiukoniui. Į pristatyme paminėtus įvykius ir ragavo auditorijoje buvę to meto įvykių liudininkai, vėliau tarnavę sienos apsaugoje – A. Songaila ir V. Zabarauskas, sureagavęs į buvusio savo vadovo išreikštas mintis apie sienos apsaugos organizavimą tais lemtingaisiais 1990-1991 m.

Baigiantis renginiui, VSAT vadas R. Požėla padėkojo svečiams ir ypač knygos autoriui už tokių reikšmingų mūsų šaliai istorinių faktų paviešinimą, palinkėjo ir toliau nenuleisti rankų – tęsti pradėtą darbą, įteikė svečiams atminimo dovanas.

 

Loreta Dumbauskienė

VSAT prevencijos skyriaus atstovė ryšiams su visuomene

 

Nuotraukos - VSAT archyvo