į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su baigiančiu kadenciją policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu

2019 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Policijos Generalinis komisaras Linas Pernavas dalykiniam pokalbiui priėmė Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos narius:  Valdybos pirmininką Vytautą Navicką, pirmininko pavaduotojus Stanislovą Liutkevičių, Vytautą Joniką ir Revizinės komisijos pirmininką Stasį Bunoką. Pasitarime taip pat dalyvavo Policijos Generalinio komisaro pavaduotojai Edvardas Šileris ir Rimantas Bobinas.

Susitikime buvo aptarti policijai ir Lietuvos policijos veteranų asociacijai aktualūs klausimai, pasiekti rezultatai, Policijos departamento ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos bendradarbiavimas.  Pasitarime taip pat buvo aptartos tolimesnės veiklos kryptys ir bendradarbiavimo planai. Numatyta atnaujinti Policijos departamento ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos bendradarbiavimo sutartį, kuri buvo pasirašyta 2012 m. Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas padėkojo Policijos Generaliniam komisarui Linui Pernavui ir jo pavaduotojams už pagalbą, paramą ir bendrų tikslų siekį bei įteikė Lietuvos policijos veteranų asociacijos atminimo suvenyrą ir vėliavėlę.

 

LPVA valdybos informacija