į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA ataskaitinis susirinkimas ir LPVA 10-čio Minėjimas

2020 m. liepos 14 d. Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau-LPVA) Valdybos Nutarimu Nr. 6,  priimtas sprendimas, 2020 m.rugpjūčio 14 d. (penktadienį) - 13 val., Policijos departamento I-mo aukšto salėje, Saltoniškių g.19, Vilnius, organizuoti ir  pravesti  LPVA Ataskaitinį susirinkimą ir 14 val.- LPVA 10-čio Minėjimą.

Dalyvių registracija nuo 12 val.iki 12 val. 45 min.

Kviečiame teikti siūlymus, pastabas ar kitus klausimus, įtraukimui į susirinkimo Darbotvarkę.

 

Kadangi, šalyje galioja paskelbta ekstrimali situacija, kur numatyti tam tikri apribojimai susirinkimams vidaus erdvėse, prašome, kad nuo kiekvieno LPVA filialo atvyktų ne daugiau kaip 4  LPVA nariai, kurie dalyvautų Ataskaitiniame susirinkime ir LPVA 10-čio Minėjime. Atsižvelgiant į preliminarų dalyvių skaičių, galimas dalyvių nuo filialų skaičiaus koregavimas, suderinus su valdybos pirmininku Vytautu Navicku ir valdybos nariu Vytautu Joniku.

LPVA filialų atstovai galės atsiimti LPVA 10-čio proga išleistą leidinį "10 metų kartu".

 

Paruošėme ir Jums teikiame "Balsavimo teisės perleidimo sutartį", kurią prašome, kad užpildytų LPVA nariai, negalintys atvykti į susirinkimą, balsavimo perleidėjas ir balsavimo teisės įgijėjas, bei vieną sutarties egzempliorių pristatytų Asociacijos valdybai susirinkimo dieną.

Pridedame:

LIETUVOS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIO SUSIRINKIMO IR LPVA 10-ČIO MINĖJIMO DARBOTVARKĖ

 

BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS

 

LPVA valdybos informacija