į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos išplėstinis posėdis

Š. m. rugsėjo 22 d. Policijos departamento salėje įvyko LPVA išplėstinės valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 8 LPVA Valdybos nariai, 40 LPVA narių (komitetų nariai, Revizinės ir Etikos komisijų nariai, filialų primininkai ir iždininkai), Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončiatis, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Rimantas Bobinas.

Įžanginį žodį tarė ir pristatė posėdžio darbotvarkę LPVA pirmininkas Vytautas Navickas.

Lietuvos laisvės gynimo atminimo komiteto narys Liutauras Vasiliauskas Valdybos posėdyje pristatė ir aptarė LPVA kreipimosi į giminingas veteranų asociacijas poziciją dėl nusavintų pareigūnų ir karių pensijų visiško kompensavimo. Po diskusijos kreipimuisi pritarta vienbalsiai.

Taip pat diskutuota apie pareigūnų ir karių valstybinių pensijų didinimo ir indeksavimo galimybes. LPVA pirmininkas V. Navickas informavo, kad yra parengtas kreipimasis į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką S. Skvernelį dėl siūlomo svarstyti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projekto, kuriame argumentuotai prašoma apginti mažas pajamas gaunančių pensininkų grupės teises ir nustatyti pareigūnų ir karių valstybinių pensijų indeksavimo mechanizmą. Įvykus balsavimui, kreipimuisi pritarta vienbalsiai.

Žodis suteiktas Vidaus reikalų ministerijos kancleriui A. Stončaičiui, kuris pritarė parengtiems dokumentams ir paragino kuo aktyviau ieškoti sąlyčio taškų su kitomis giminingomis asociacijomis, kad atstovaujamų veteranų skaičius būtų kuo didesnis ir reikšmingesnis.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas R. Bobinas užtikrino, kad Policijos departamento vadovybė visokeriopai palaiko LPVA iniciatyvas ir patikino, kad visais asociacijai rūpimais klausimais ir toliau bus diskutuojama ir bendradarbiaujama siekiant spręsti veteranų problemas.

LPVA pirmininko pavaduotojas Stasys Bunokas aptarė LPVA finansinę, ūkinę veiklą.

Tradicijų komiteto pirmininkas Alvydas Šakočius pristaė LPVA filialų nuostaų pakeitimo projektą. Pagrindiniai siūlomi pakeitimai:

siekiant taupyti asociacijos lėšas, atsisakyti atskirų filialų sąskaitų ir LPVA finansinę veiklą vykdyti per vieną sąskaitą;
siekiant struktūros efektyvumo ir veiksmingumo mažus filialus jungti į stambesnius filialus, nustatant galimybę tokiems filialams turėti teritoriniu ar profesiniu principu veikiančius skyrius.

Po aktyvios diskusijos šiuo klausimu, buvo priimtas sprendimas per 10 d. d., aptarus siūlomus pakeitimus filialuose, pateikti savo nuomones el. paštu A. Šakočiui.

Tęsiant posėdį, buvo svarstyti kiti darbotvarkėje numatyti klausimai: kalendorių 2018 metams siūlomų pavyzdžių, veteranų himno, bendradarbiavimo su draudimo įmone galimybių aptarimas ir kt.

 

LPVA valdybos informacija