į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2017 metų ataskaitinis susirinkimas

2018-03-24

 

Šiandien Vilniuje, Policijos departamento prie VRM salėje įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2017 metų ataskaitinis susirinkimas. Į susirinkimą atvyko filialų atstovai, su savimi atsivežę įgaliojimus atstovauti didžiąją dalį asociacijos narių.

Apie nuveiktus darbus pristatymą padarė asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas. Pranešėjas apžvelgė 2017 metų LPVA veiklą, informavo susirinkusiuosius su duomenimis, kaip kito asociacijos narių skaičius  organizacijoje ir filialuose, su kokiais iššūkiais buvos susiduriama. Paminėjo 2017 metais mirusių asociacijos narių pavardes. Susirinkusieji tylos minute pagerbė mirusių veteranų atminimą.

Pirmininkas pabrėžė, kad yra kai kurių problemų filialuose, kuomet kyla partinių nesutarimų. Kaip pavyzdys buvo pateiktas Rokiškio filialas, kur dauguma narių buvo nusprendę palikti asociaciją, tačiau situacija buvo suvaldyta ir Stasio Mėliūno dėka filialas išsaugotas. LPVA valdyboje buvo pritarta Stasio Mėliūno kandidatūrai į Rokiškio filialo vadovus. Susirinkimo metu jam buvo įteikta Lietuvos policijos veteranų asociacijos vėliava.

Aktyviausiems 2017 metų LPVA filialų nariams ir jubiliatams buvo įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanos.

Susirinkimo dalyviai, išklausę pirmininko ataskaitą, vieningai pritarė Lietuvos policijos veteranų asociacijos 2017 metų veiklos ataskaitai.

Apie asociacijos filialų galimybes dalyvauti savivaldybių organizuojamuose projektuose pasisakė asociacijos Plėtros komiteto pirmininkas, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius.

Stanislovas Liutkevičius susirinkusiems atsargos pareigūnams pristatė parengtą kreipimąsi į šalies vadovus dėl nusavintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gražinimo. Susirinkusieji vieningai pritarė kreipimosi tekstui, o kartu buvo pabrėžta, kad būtina ir regionuose kreiptis į juose išrinktus Seimo narius, vienmandatininkus palaikyti siūlymą grąžinti nusavintas pensijas.

Ataskaitą apie Lietuvos policijos veteranų asociacijos biudžetą pateikė Revizijos komisijos pirmininkas Stanislovas Rakauskas. Susirinkusieji vieningai pritarė finansinei ataskaitai.

Smulkiau apie asociacijos ir filialų finansinę būklę bei esančias problemas pakomentavo asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas Sasys Bunokas.

Susirinkime taip pat dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus pavaduotojas Vytautas Dringelis, kuris trumpai pristatė atsargos pareigūnų medicininės reabilitacijos galimybes Medicinos centro įstaigose. Asociacijos garbės narys, buvęs vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis pristatė šiuo metu rašomos prisiminimų knygos kai kuriuos momentus, tačiau viso turinio neatskleidė ir pasiūlė ją įsigyti šių metų rudenį, kuomet ji bus išleista.

Susirinkime dalyvavęs Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjungos narys Nikolajus Voinov padėkojo už kvietimą dalyvauti asociacijos susirinkime bei trumpai pristatė savo organizacijos veiklą. Svečias buvo maloniai nustebintas sužinojęs, kad LPVA nariai, dalyvavę 1990 metų įvykiuose ir negavę apdovanojimų, dar ir šiuo metu yra apdovanojami Lietuvos policijos atminimo ženklu "Už atliktą pareigą 1991 metais". Baigdamas savo pranešimą svečias pažadėjo informuoti savo sąjungos vadovybę ir narius apie LPVA veiklą bei pakvietė LPVA atstovus atvykti į Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjungos rengiamą susirinkimą ir asmeniškai pristatyti LPVA veiklą.

Vilniaus filialo pirmininkas Vytautas Jonikas pristatė Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtą Lietuvos policijos veteranų asociacijos ženklą, kuris bus pagamintas ir kurį bus galima įsigyti pagal pateiktas paraiškas.

Valdybos pirmininkas, baigdamas susirinkimą padėkojo visiems susirinkusiems asociacijos nariams ir svečiams už dalyvavimą bei palinkėjo visiems sveikatos, geros nuotaikos, gražių Šv. Velykų ir saugios kelionės namo.

Susirinkimui pasibaigus staigmeną pateikė Mažeikių filialo atstovai į susirinkimą atvežę meninę programėlę, kurią atliko filialo atstovas. Visi buvo sužavėti trumpa, tačiau nuotaikinga programėle.

 

 

LPVA valdybos informacija