į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Ataskaitinis. Biržai prisijungė prie Panevėžio

Sausio 25-osios popietę Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate  šurmuliavo skaitlingas Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) Panevėžio filialo narių būrys, susirinkęs aptarti 2018-ųjų metų veiklos rezultatų. Filialo ataskaitos ir rinkimų susirinkime dalyvavo svečias – LPVA  Valdybos narys,  Projektų komiteto pirmininkas Petras Burdelis, bei grupė atsargos pareigūnų iš Biržų.

Susirinkimo pirmininkas Stanislovas Poliakas, paskelbęs darbotvarkę ir reglamentą, pakvietė LPVA Panevėžio filialo pirmininką Igną Railą apžvelgti praėjusių metų filialo veiklą. Pasidžiaugti turėjome ir renginių, skirtų Lietuvos ir policijos šimtmečiams, gausa, ir projektine veikla, ir prasmingais susitikimais. Ilgam atmintyje filialo nariams išliks susitikimas su pirmuoju atkurtos Lietuvos Vidaus reikalų ministru Marijonu Misiukoniu, pristačiusiu savo knygą „Lemtingi metai. VRM istoriniuose įvykiuose“. M. Misiukonis pasodino ir pirmąjį ąžuoliuką policijos ąžuolų giraitėje Nevėžio pakrantėje, vėliau šalia šio ąžuoliuko LPVA Panevėžio filialo, Panevėžio apskr. VPK, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio rajonų policijos veteranai ir dirbantys pareigūnai pasodino šimtą ąžuoliukų. Šis projektas bus tęsiamas ir šiais metas. Nepamirštamas pirmą kartą atkurtoje Lietuvoje įvykęs veteranų susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku S. Skverneliu, dalyvavimas kituose respublikiniuose renginiuose. I. Raila savo pranešime dėkojo Panevėžio apskr. VPK vadovams už dėmesį veteranams, už tradicinę kasmetinę vakaronę „Laiko dulkes nupūtus“ ir palaikymą įgyvendinant visas filialo iniciatyvas.

Susitikime filialo nariai prisiminė įspūdingas 2018 m. akimirkas, diskutavo apie numatomą 2019 m. veiklą, apie Panevėžio filialo struktūrą. Pasisakius Biržų policijos veteranų grupės atstovui R. Gelažnikui, iškilo klausimas, kaip ir kokia forma palaikyti kontaktą su ne maža biržiečių besikuriančia organizacija, nors analogiško precedento respublikoje nėra.

LPVA Valdybos narys Projektų komiteto pirmininkas Petras Burdelis perdavė LPVA Valdybos pirmininko Vytauto Navicko padėką už prasmingą LPVA Panevėžio filialo veiklą, aktyvų dalyvavimą respublikiniuose renginiuose, supažindino su naujovėmis LPVA veikloje.

Susirinkime nutarta įkurti LPVA Panevėžio filialo Biržų skyrių, kuriam vadovaus Rimantas Gelažnikas. Išrinkta naujoji 7 narių valdyba filialo pirmininku antrai kadencijai išrinko Igną Railą. Taip pat pasveikinti jubiliatai, nauji nariai.

Prie puodelio kavos veteranai bendravo, dalijosi prisiminimais, planavo ateities darbus.

 

LPVA Panevėžio filialo informacija