į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
2019-10-22 Lietuvos policijos veteranų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Pasieniečių klubu

2019-10-22, antradienį 10:00 val. Vilniuje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos centrinėje būstinėje Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas iškilmingoje aplinkoje  ir sausakimšoje didžiojoje tarnybos salėje pasirašė dvi istorinės reikšmės sutartis.

Vieną bendradarbiavimo sutartį savo parašais patvirtino Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas generolas Renatas Požėla.

Jos tikslas - šalių bendradarbiavimo aktyvinimas siekiant sklandesnio VSAT ir policijoje tarnybą baigusių asmenų reintegravimo į visuomenei naudingą veiklą, stiprinant ryšius tarp policijoje ir VSAT tarnybą baigusių asmenų ir VSAT bendruomenės. Sutartimi numatyta skatinti profesinės patirties ir žinių perteikimą kursantams ir jauniems pareigūnams, populiarinti pasieniečio, policininko ir kitas visuomenės saugumą užtikrinančias profesijas, puoselėti valstybės sienos apsaugos ir teisėsaugos tradicijas bei istoriją.

Kitą sutartį pasirašė Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir Pasieniečių klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas.

Pagal ją numatyta įvairių priemonių abiem pusėms keičiantis informacija ir koordinuojant tarpusavyje pasiūlymus teisėkūros ir viešojo administravimo iniciatyvoms.

Planuojama esant poreikiui rengti bendrus sąskrydžius, susitikimus, seminarus, šalys keisis informacija apie savo narių įdarbinimo galimybes, savanorišką veiklą, socialinius projektus ir kitas visuomenines iniciatyvas.

Abi organizacijos propaguos ir populiarins visuomenėje teisėsaugos ir vidaus tarnybos pareigūno profesiją, keisis informacija ir koordinuos veiksmus tiriant Lietuvos sienos apsaugos ir policijos istoriją, atkuriant ir išsaugant profesines tradicijas.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos policijos veteranų asociacijos garbės narys pirmasis Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubertas. Pabrėždamas sutarčių pasirašymo svarbą Petras Liubertas pristatė savo knygą „Tamsios aukštumos: LTSR milicija 1940-1987 metais“. Autorius papasakojo apie paskatas imtis šio darbo, apžvelgė laikotarpius, apie kuriuos pasakojama knygoje, išskyrė svarbiausius leidinyje minimus faktus. Apie istorinę knygos reikšmę pasisakė ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas bei Pasieniečių klubo prezidentas Vaclovas Zabarauskas.

Susirinkę VSAT pareigūnai audringais plojimais dėkojo Lietuvos policijos veteranų asociacijos garbės nariui pirmąjam Lietuvos policijos generaliniam komisarui Petrui Liubertui, Lietuvos policijos veteranų asociacijai ir Pasieniečių klubui.

VSAT fotografas įamžino istorinius momentus nuotraukose.

 

Sutartis su VSAT

Sutartis su Pasieniečių klubu

 

LPVA valdybos informacija