į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Vilniaus filialas
Susitikimas su Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos narių grupe

 

2017-11-15 Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir nariai Stasys Bunokas bei Vytautas Jonikas Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos pirmininkės Reginos Kokoškinos kvietimu susitiko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariate su Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos narių grupe ir jos pirmininke Regina Kokoškina.

Prie puodelio kavos ir gardžių Dzūkijos obuolių sulčių buvo aptarta eilė klausimų.

Aktualiausias Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos narių klausimas – nusavintų pensijų kompensavimas, galimos šio klausimo perspektyvos.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas informavo susirinkusius apie Lietuvos policijos veteranų asociacijos įkūrimą, struktūrą bei nuveiktus darbus. Vytautas Navickas taip pat smulkiai informavo susirinkusius apie nuveiktą LPVA darbą dėl nusavintų pensijų kompensavimo eigos ir svarstomų įstatymų projektų.

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos pirmininkas Vytautas Navickas ir narys Stasys Bunokas informavo Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos narius apie nuveiktą darbą rūpinantis veteranų sveikata bei tarnybos metu užtarnautų nuopelnų įvertinimu. Pirmininkas Vytautas Navickas pasiūlė Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos nariams smulkiau susipažinti su LPVA veikla internetiniame puslapyje www.lpveteranai.lt

Susitikimo metu nutarta, kad Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacija išsinagrinės LPVA nuostatus ir teiks siūlymus LPVA dėl asociacijų tolimesnio bendradarbiavimo.

 

 

LPVA Vilniaus filialo informacija